Personale

Lægesekretær Susanne Alstrup Nielsen

Indimellem praksis reservelæge og/eller lægestuderende.