Influenza- og Covid-19 vaccination

Oktober 2022

Vaccination: influenza, lungebetændelse og Covid-19.

Praktiserende læger tilbyder desværre ikke vaccination imod influenza (børn og voksne), lungebetændelse (pneumokok) samt Covid-19.

Hvis du er berettiget til gratis vaccination kan du bestille tid på vacciner.dk.

Her skal du logge ind med NemID/MitID og selv vælge vaccinationssted.

Hvis du er yngre end nedre aldersgrænse for vaccination, men pg.a. kronisk sygdom er berettiget til gratis vaccination, kan du via vacciner.dk udfylde

tro- og loveerklæring (selvhenvisning) og herefter bestille tid til vaccination.

Er du forhindret i selv at komme til vaccinationsstedet eller har behov for vaccination i hjemmet, kan du ringe til

Region Nordjylland, tlf. 9764 8463.

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende personer influenza-og covid19 vacc. TID VIA www.vacciner.dk – se nederst

Personer på 65 år og derover SAMT

 Personer under 65 år med kronisk sygdom, herunder:

  • Personer med kroniske lungesygdomme
  • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
  • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
  • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom
  • Personer med svær overvægt (BMI>35)

Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug.

Gravide i 2. eller 3. trimester

Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19

Førtidspensionister samt børn i alderen 2-6 år bliver desuden tilbudt gratis vaccination mod influenza.

 

 

 

 

 

Sådan bestilles tid til vaccination 2023-24

Invitation i Digital Post. el. papirpost. Man skal bestille en tid til sin vaccination på www.vacciner.dk. Man kan blive vaccineret frem til 15. januar 2024. Gælder også børn 2-6 år.

Hjælp til tidsbestilling på regional hotline 9764 8463.

Hvis man er under 65 år og anbefales vaccination, fordi man er i øget risiko for et alvorligt forløb, fx på grund af visse kroniske sygdom skal man “henvise sig selv” via en en tro- og love erklæring.

Selve vaccinationerne kommer til at foregå på regionale vaccinationssteder og på apoteker over hele landet. Placering og åbningstid for de regionale vaccinationssteder bliver meldt ud på vacciner.dk, hvor det også vil være muligt at se, hvilke apoteker der tilbyder vaccination.