Vagtring

Når klinikken er lukket på en hverdag henviser telefonsvareren til én af følgende klinikker:

Mikkel Saxov     tlf. 98 120306

Budolfi Plads     tlf. 98 124466

John Hyltoft      tlf. 98 120655

Jørgen Fischer  tlf. 98 131499

Lise Rix              tlf. 3222 9401

Mette Degn Larsen tlf 98 116444

Morten Schliemann tlf 98 167911

Der må kun rettes henvendelse til den læge, som telefonsvareren henviser til – og kun ved akut behov.

Regelmæssig medicinfornyelse skal ske til egen læge i dagtiden.