Vagtring

Når klinikken er lukket på en hverdag henviser telefonsvareren til én af følgende klinikker:

Birgitte og Terkel Lund Ovesen tlf. 98 120306

Budolfi Plads 98 124466

John Hyltoft 98 120655

Jørgen Fischer 98 131499

Mette Degn Larsen 98 116444

Morten Schliemann tlf. 98 167911

Der må kun rettes henvendelse til den læge, som telefonsvareren henviser til.